NIVRE CP x Atabix

21 december 2022

Stichting Nivre Calamiteiten & Projecten (NCP) is een zelfstandige stichting die zich sinds 1998 bezighoudt met het opnemen van schade die ontstaan is na (grootschalige) calamiteiten in Nederland. Denk hierbij aan de vuurwerkramp in Enschede, de aardbevingen in Groningen of de overstromingen in Limburg. Het frappante is dat de stichting geen mensen in dienst heeft, maar deze pas verzamelt wanneer er een calamiteit plaatsvindt.

Zoals Ingrid Scholten, projectcoördinator bij het Nivre-project in Limburg, zegt: “Nivre is een slapende stichting die wakker wordt bij calamiteiten”. Atabix heeft voor Nivre CP, in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een nieuw platform ontwikkeld waarin alle benodigde systemen samenkomen en schade-experts en andere betrokkenen al hun handelingen op één plek uit kunnen voeren.

Visual Nivre C&P

De uitdaging

In de begintijd van NCP, zoals na de vuurwerkramp in het jaar 2000 in Enschede, werden alle schades door de experts van NCP op papier opgenomen, zo vertelt Ad Westerhof, voorzitter van NCP. De experts hadden een clipboard met een aantal standaardformulieren die ze in moesten vullen, op basis waarvan ze uiteindelijk een rapport maakten. Sinds die eerste begintijd is het schade-opnameproces steeds meer gedigitaliseerd. Hoewel elk nieuw programma een stap in de goede richting was, wilde Westerhof graag één enkel systeem waarin de schade-experts hun schades konden opnemen en alle andere betrokken partijen, zoals de controleurs en de verzekeraars, over dezelfde informatie konden beschikken. Op die manier zouden alle ketenpartijen over dezelfde informatiestroom kunnen beschikken.

Atabix heeft een vaste contactpersoon aangewezen die als aanspreekpunt / coördinator / vraagbaak diende voor al onze vragen, opmerkingen, foutmeldingen, etc. dit was erg prettig en hierdoor konden wij snel schakelen.
Het programma is erg gebruikersvriendelijk en inzetbaar voor onze schade-experts op locatie en ter verwerking op kantoor. hierdoor kunnen de schademeldingen snel in behandeling worden genomen, worden ingepland en uiteindelijk worden gerapporteerd. alles in één systeem, waardoor efficiënt en snel kan worden gewerkt

Ingrid Scholten, Projectcoördinator bij Nivre Calamiteiten & Projecten

De oplossing

De wateroverlast in Limburg in juli 2021 als gevolg van hevige regen, bracht de digitaliseringsambitie in een stroomversnelling. In korte tijd moest er een systeem worden opgezet om alle schade op te nemen, en per schademelding een digitaal adviesrapport op te kunnen stellen voor een passende compensatie onder de Wet Tegemoetkoming bij Schade (WTS). Op basis van interviews met de verschillende betrokken partijen, waaronder schade-experts, de projectcoördinatoren en mensen van de RVO, bracht Atabix in kaart aan welke eisen het systeem moest voldoen en welke features het moest hebben. Daarna heeft Atabix een zaaksysteem in een beveiligde omgeving ingericht om het schade-opname- en beoordelingsproces snel, overzichtelijk en makkelijk te kunnen uitvoeren, zonder lange aanlooptijd. Hiervoor gebruikten wij Atabix Zaaksysteem

Bovendien werd meteen in nauwe samenwerking met DICTU (één van de grootste ICT-leveranciers binnen de Rijksoverheid) een koppeling gerealiseerd met e-loket, het portaal waarin gedupeerden hun schade konden melden. Op deze manier konden de schade experts van NCP in augustus van hetzelfde jaar, krap één maand na de waterschade, meteen de schades op gaan nemen en adviesrapporten opstellen.

Het resultaat

Wat Scholten betreft zijn de belangrijkste resultaten dat je nu heel snel kunt schakelen in het schade-opnameproces en dat alles overzichtelijk op één plek staat. Hierdoor kunnen zaken, mits alle informatie voorhanden is, heel snel afgerond worden, soms zelfs binnen één dag.

Voor Westerhof is het belangrijkste resultaat dat de opdrachtgever (de overheid) tevreden is. Daarbij komt nog dat, dankzij de flexibiliteit die het door Atabix ingerichte systeem met zich meebrengt, de overheid coulanter is geworden in wat voor schades er bijvoorbeeld wel of niet onder een bepaalde regeling vallen.

De samenwerking

Net zo soepel als de samenwerking tot stand kwam, verloopt die nu nog steeds. Waar zowel Scholten als Westerhof extreem blij van worden wat betreft de samenwerking is het feit dat de lijnen met Atabix bijzonder kort zijn en dat nieuwe modules op afroep kunnen worden toegevoegd. Nivre CP heeft net een nieuw contract afgesloten met de RVO. Dus NCP blijft doen wat het doet, met de hulp en expertise van Atabix.