Omgevingswet: wat moet je weten vóór 2024

De Omgevingswet (verwacht op 1 januari 2024) is bedacht om regelgeving voor de invulling van publieke ruimtes simpeler te maken. In dit artikel leer je welke onderdelen van deze wet belangrijk zijn en hoe Atabix kan jouw organisatie kan helpen om aan deze wet te voldoen.

Foto van Atabix collega's

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet regelt allerlei zaken voor de ruimte waarin we wonen en werken. De wet bundelt bestaande regels en maakt ze eenvoudiger. Dit gebeurt met behulp van een digitaal loket, waardoor het makkelijker wordt om ruimtelijke projecten te beginnen. Denk aan de aanleg van een stadspark of een duurzaam energiesysteem.

De vele regels die er nu zijn, bijvoorbeeld over natuur, milieu, bouwen en wonen, maken het vaak ingewikkeld om projecten te starten. De Omgevingswet maakt het proces sneller en projecten zullen eerder klaar zijn.

Wat zijn de belangrijkste punten van de Omgevingswet?

De Omgevingswet heeft 4 belangrijke punten:

  • Minder regels en meer samenhang voor samenwerkende partijen;
  • Eén digitaal Omgevingsloket met alle regels en plannen op één plek;
  • Eén omgevingsvergunning voor snellere besluitvorming;
  • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie, mits het past bij het omgevingsplan van de gemeente en de plannen zijn voorgelegd aan de betrokkenen.

De Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet

De Omgevingswet vereist verandering in de werkwijze van overheden, met één wet, duidelijke taken en minder loketten. Om dit te realiseren, is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het DSO ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet; het zorgt voor samenhangende, eenduidige en toegankelijke informatie van goede kwaliteit. Er komt één digitaal loket (Omgevingsloket) waar initiatiefnemers en belanghebbenden kunnen zien wat is toegestaan in de leefomgeving. Als gemeente lever je een Omgevingsplan, in begrijpbare taal en met toepasbare regels, aan het Omgevingsloket. Zo voorziet de gemeente zelf het Omgevingsloket van de juiste informatiestromen.

Waar moet je als overheid rekening mee houden?

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet je als overheid rekening moeten houden met de verschillende onderdelen van het DSO. De drie hoofdonderdelen zijn zelfs verplicht voor overheden:

  • De Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB): de centrale voorziening voor alle overheidspublicaties;
  • De Registratie Toegepaste Regels (RTR): de centrale voorziening voor toepasbare regels;
  • Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen: Een koppelvlak voor aanvragen en meldingen;

Deze onderdelen moeten in één centraal platform toegankelijk zijn voor verschillende partijen.

Het nieuwe Omgevingsloket

Hoe ziet het in de praktijk eruit wanneer meerdere (grote) wet- en regelgevingen terug worden gebracht tot slechts één wet met enkele aanvullende regelingen?

In het nieuwe Omgevingsloket zijn drie bestaande voorzieningen gecombineerd tot één loket. Zo vervangt het nieuwe Omgevingsloket:

  • Het huidige Omgevingsloket;
  • Het Activiteitenbesluit Internet Module;
  • Ruimtelijkeplannen.nl.

De meerwaarde van het nieuwe Omgevingloket is dat alle functionaliteiten worden aangeboden op een overzichtelijke en samenhangende manier. Zo creëren we één centrale plek om plannen en regels voor specifieke locaties in te zien.

Atabix als kennispartner

De diensten van Atabix ondersteunen je bij de komst van de Omgevingswet. Onze SaaS-oplossingen zijn ingericht op de komst van de Omgevingswet. Daarnaast denken onze in-house experts graag met je mee. Je hebt vast al een aantal voorbereidingen getroffen. Wij staan klaar bij het nemen van de volgende stap.

Met het Atabix Mijn Portaal geef je de gebruiker een veilige omgeving waar communicatie tussen overheid en burger kan plaatsvinden. Ben je op zoek naar een totaaloplossing? Dan is Atabix Zaakgericht Werken een goede uitkomst. Het Atabix Zaaksysteem vormt hierbij de ruggengraat waar diverse applicaties aan worden gekoppeld, onder andere het Atabix Mijn Portaal en Atabix Formulieren.

Zit jij met een uitdaging?
We helpen je graag op weg naar de oplossing.

Wij gaan graag het gesprek met je aan! Of het nou gaat over onze visie op zaakgericht werken of over een demo van één van onze producten.

Ontdek de mogelijkheden van Atabix Zaakgericht Werken voor jouw organisatie.

Vraag vrijblijvend een live demo aan. Eén van onze experts laat je het platform zien en beantwoordt al je vragen.

Kantoorfoto van onze werknemers in een meeting