Common Ground: informatiehuishouding op orde

Een verbeterde informatievoorziening, dat is het doel. Componentsgewijs werken is het middel. We trekken data los van applicaties en koppelen deze weer aan elkaar met API’s. Zo gezegd zo gedaan, toch? In de praktijk blijkt Common Ground een pittig vraagstuk voor overheden.

Foto van 2 personen aan het werk

Wat is Common Ground?

Common Ground gaat om de hervorming van de informatievoorziening, door op een nieuwe manier om te gaan met gegevens. Data wordt losgekoppeld van applicaties en processen. De data wordt nu opgevraagd bij de bron. Zo wordt er een einde gemaakt aan het veelvoudig kopiëren en opslaan van data.

Waarom Common Ground?

Digitalisering is de trend. Burgers zijn de innovatie, wendbaarheid en snelheid gewend van webshops. Als overheid loop je achter de feiten aan en je komt als ambtenaar niet meer toe aan je echte werk. Werken met tijdrovende ICT-systemen staat een goede dienstverlening in de weg je werkt voor het systeem in plaats van andersom.

Wat zijn de belangrijke punten in Common Ground?

Common Ground draait om de hervorming van de manier hoe wij met data omgaan. De vier zaken die centraal staan binnen Common Ground zijn:

  • Het uniform maken van gegevens;
  • Gegevens ophalen door middel van API’s;
  • Werken met een gemeenschappelijke integratielaag;
  • Data blijft bij de bron.

Common Ground Groeipact en Atabix

Om de visie van Common Ground te realiseren, is er een Groeipact. Hierin werken gemeenten, ketenpartners en leveranciers samen. Atabix is aangesloten bij het Groeipact.Samen werken we aan de vernieuwing van de totale gemeentelijke informatiehuishouding. Zo creëren we een passende verhouding tussen onderlinge regie, realisatie, implementatie en eigenaarschap.

Common Ground in de praktijk

Geen woorden maar daden. Atabix heeft met de deelname aan het Haal Centraal API-Lab bijgedragen aan de ontwikkeling van de BRP API. De BRP API haalt informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is sinds 8 juni 2023 in werking getreden. Door de koppeling creëer je minder tussentijdse opslag en bewerking. Ook minimaliseer je het risico op het gebruik van verouderde gegevens.

Atabix als kennispartner

Atabix kan jouw organisatie ondersteunen in de Common Ground visie. Met Atabix Zaakgericht Werken heb je een totaaloplossing. Hierbij vormt ons zaaksysteem de ruggengraat waaraan diverse applicaties worden gekoppeld.

Koppel het Atabix MijnPortaal en Atabix Digitale Formulieren aan het Atabix Zaaksysteem en haal persoonsgegevens op met de BRP API. Zo worden formulieren vooraf ingevuld met de juiste informatie.

Wil jij aan de slag met de Common Ground visie?

Onze experts vertellen je graag meer over de visie van Atabix op Common Ground.