Gebruiksvriendelijke applicaties voor de overheid

Van een totaaloplossing voor zaakgericht werken tot verschillende plug-and-play applicaties voor jouw organisatie.

Breid je applicatie uit met onze gestandaardiseerde modules

Beveiliging

Autorisatiebeheer

Atabix Autorisatiebeheer regelt wie er toegang heeft tot alle cloudapplicaties, apps, portals en gevoelige data die onderdeel zijn van je organisatie. Tevens kun je hierbij configureren wat de medewerker doet met die toegang: heeft hij/zij bewerkingsrechten of alleen lezen? Met deze microservice heb je altijd overzicht op en inzicht in de huidige situatie en kun je eventuele wijzigingen makkelijk inzien, aantonen en verantwoorden.

Multifactor authenticatie

Met de Multifactorauthenticatie-microservice van Atabix beweeg je makkelijk en veilig door jouw online omgeving. Gebruikers van multifactorauthenticatie (MFA) moeten twee of meer stappen voltooien om toegang te krijgen tot een bepaalde applicatie of online omgeving.

Single Sign-On

Single Sign-On (SSO) zorgt ervoor dat gebruikers slechts eenmalig in hoeven te loggen – met slechts één set inloggegevens – om snel, makkelijk en veilig toegang te verkrijgen tot alle applicaties die ze nodig hebben. Ze kunnen dan vanuit één dashboard alle applicaties bedienen die ze nodig hebben om hun werkdag tot een succes te maken.

Data & retentie

Recordmanagement

Nadat de categorieën en bewaartermijnen geconfigureerd zijn, houdt deze slimme module bij wanneer de termijn van een bepaalde categorie verlopen is. De applicatie stuurt de gebruiker vervolgens een notificatie om te vragen of de gebruiker het record wil vernietigen, er niets mee wil doen of het wil archiveren in een externe applicatie, zoals het Nationaal Archief.

File storage

De File storage module maakt het mogelijk om binnen je eigen online omgeving folders aan te maken, bestanden te up- en downloaden, de folders te beheren en bestanden te verwijderen of te verplaatsen.

Geïntegreerd zoekalgoritme

Met deze slimme module is handmatig datasets doorzoeken verleden tijd. Door deze module te integreren met je eigen applicatie, platform of online omgeving laat je je data voor jou werken. De geïntegreerde zoekalgoritme-module laat je bovendien de acties die je met de data uit wil voeren configureren voor een snel en accuraat resultaat.

Resourceplanning en taken

Roostersysteem

Het roostersysteem gebruikt configureerbare regels om mensen in te roosteren. Dit doet het systeem op basis van de benodigde competenties van de in te roosteren mensen en de in te plannen locatie. Ze worden dan ingeroosterd op een bepaalde locatie of in een bepaald tijdslot. Deze voorgestelde planning wordt volautomatisch ingevuld en uitgevoerd. Het is echter ook mogelijk om de definitieve planning door een planner of roostermaker te laten maken op basis van de suggesties uit het roostersysteem.

Enterprise resource planning (ERP)

De ERP van Atabix houdt de status van alle beschikbare middelen bij, zoals de hoeveelheid, of ze in-house of elders in gebruik zijn, of ze zijn afgeschreven of niet, wat de commerciële waarde is, etc. Bovendien is deze microservice makkelijk te koppelen aan facturatiesystemen, waardoor het een waardevolle aanvulling is voor elke in- en verkoopafdeling.

Taaksysteem

Het taaksysteem verdeelt de taken digitaal en efficiënt over een team. Het stelt een gebruiker namelijk in staat om op gestructureerde wijze de taken die hij/zij in een proces heeft in de juiste volgorde uit te voeren.

Competentiematrix

Naast de mogelijkheid om competenties toe te kennen, beschikt de Competentiematrix-microservice ook over een flow die ervoor zorgt dat de competenties gevalideerd worden. Iemand moet officieel verklaren de competenties te hebben, bewijs aanleveren omtrent het bezit van deze competenties en de verklaring laten goedkeuren door de bevoegde personen. Pas daarna wordt de competentie officieel toegekend door het systeem.

Raportage & monitoring

Rapportage

Gebruik deze module om automatisch grafieken, staafdiagrammen of cirkeldiagrammen van je datasets te maken. Uiteraard is het ook mogelijk om een grafiek samen te stellen op basis van specifieke gegevens die je selecteert.

Monitoring

Na installatie van de Monitoring-module houden Atabix medewerkers je systeem nauwlettend in de gaten. Zij komen direct in actie wanneer er onverhoopt een probleem ontstaat.

Beeldherkening & OCR

Optische tekenherkenning

Optical character recognition (OCR) extraheert gedrukte of handgeschreven tekst uit gescande afbeeldingen en documenten en maakt het mogelijk de scans te doorzoeken. Het is ook mogelijk om deze microservice te gebruiken om documenten te archiveren op basis van de gescande tekst.

Videobellen

Deze handige module zorgt ervoor dat de mogelijkheid om te videobellen met elke applicatie geïntegreerd kan worden. Hierdoor hoeven gebruikers geen gebruik te maken van een externe service, maar kunnen zij alles in één en dezelfde omgeving doen.

Overig

Betalingen

Door deze module te koppelen aan een payment service provider, zoals Molly of Ayden, kun je betalingen makkelijk ontvangen en/of incasseren. Het gaat hierbij om zowel losse betalingen als grote SEPA-batches.

Track & trace

GPS-trackers zorgen ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de huidige locatie van jouw pallets/pakketjes/containers. Zo kun je gerichte beloftes kunt doen over het aflevermoment.